گرفتن پرينت از اين مطلب
دانلود ترانه هاي خاطره انگيز قديمي خارجي mp3
تاریخ : جمعه، ۲۰ دی ماه ، ۱۳۸۷
Date and Time : 2009-01-09 16:49:46
موضوع : كافه هنر هم آواز


دانلود ترانه هاي خاطره انگيز قديمي خارجي mp3 ، دانلود رايگان ترانه هاي خاطره انگيز قديمي old song دانلود و درخواست ترانه ها و آلبومهاي خاطره انگيز قديمي خارجي best old songs download free music mp3 song the very best topOLD SONGS VOL. 1

1. SHIRLEY BASSEY: I (Who Have Nothing)

2. THE ALLISONS: Are you sure

3. TONY BENNETT: Stranger in Paradise

4. FRANKIE LAINE: Jezebel

5. MATT MONRO: Alguien Canto (The Music Played)

6. DORIS DAY: Que sera sera

7. THE BOX TOPS: The Letter

8. THE ANIMALS: Don't Let Me Be Misunderstood

9. NEIL SEDAKA: You mean everything to me

10. THE ANIMALS: House of the Rising Sun

Side B:

11. JO AMAR: Barzelona

12. NINI ROSSO: Il Silenzio

13. BOB AZZAM: Manuela

14. DAVID MORENO: Tango Gitano

15. RITA PAVONE: Cuore

16. BOB AZZAM: Mustafa

17. ROY CLARK: Yesterday, When I Was Young

18. PAUL ANKA: You Are My Destiny

19. YARDBIRDS: Still I'm Sad

 

 

OLD SONGS VOL. 2

Side A:

1. PEPPINO GAGLIARDI: T'amo e t'amero

2. LOU JOHNSON: A time to love a time to cry

3. MIRANDA MARTINO: non ho pieta

4. ELSA CUARTA: Esta noche

5. EARL GRANT: The End                      

6. PAUL AND PAULA: Hey Paula

7. NEIL SEDAKA: Adesso No                 

8. BRIAN HYLAND: Sealed With a Kiss       

9. THE FRATERNITY: Brothers Passion Flower         

10. NEIL SEDAKA: La Terza Luna        

11. LITTLE TONY: Cuore Matto

Side B:

12. PEPPINO DI CAPRI: Roberta

13. NINO DE MURCIA: El Cordobes                  

14. I CAMALEONTI: Applausi

15.  DAVID ALEXANDER WINTER: O Lady Mary

16. PEPPINO DI CAPRI: I Te Vurria Vasa      

17. NINI ROSSO: La Ballata Della Tromba   

18. GILBERT BECAUD: Nathalie

19. AL BANO: Bianca di luna

 

 

OLD SONGS VOL. 3

Side A:

1. DOMENICO MODUGNO: Dio Come Tiamo              

2. PEPINO GAGLIARDI: Innamorarmi Di Te                  

3. BOB AZZAM: Luna Caprese                                          

4. FAUSTO LEALI: A Chi                                       

5. JOHNNY DORELLI: L’immensita                                                        

6. BETTY CURTIS: Al Di La                                                                      

7. BETTY CURTIS: Chariot                                                            

8.. GIGLIOLA CINGUETTI: Non Ho l'Eta' (Per Amarti) 

9. TONY DEL MONACO: Vita Mia                                                                       

Side B:          

10. NINO FERRER: C' Est Irreparable         

11. PEPINO GAGLIARDI: Ascolta Mio Dio        

12. DOMENICO MODUGNO: Tu si' 'na cosa grande                                          

13. BOB AZAM: Love In Portofino          

14. ROSY VITALE: Tango Del Mare            

15. PAT BOONE: Mai, mai, mai, Valentina     

16. GINO PAOLI: E più ti amo

17. ROSY VITALE Tu si' 'na cosa grande       

18. LITTLE TONY & BOBBY SOLO: Una Lacrima Sul Viso               

 

 

 

 

 

 

http://www.4shared.com/file/57726711/f54099c9/_Old_Songs_List_870513.html
http://www.4shared.com/file/25363011/349a8398/Adraino_Celentano_E_Vio_Ballate.html
http://www.4shared.com/file/25305361/d3b6017a/Al_Bano_Bianca_di_luna.html
http://www.4shared.com/file/25363015/33f74781/Betty_Curtis_Al_Di_La.html
http://www.4shared.com/file/49166093/69945a76/Betty_CurtisChariot.html
http://www.4shared.com/file/25305360/a4b131ec/Bob_Azzam_Mustafa.html
http://www.4shared.com/file/25363031/6ace11a/Bob_AzzamManuela.html
http://www.4shared.com/file/25305358/8147ea1d/Brian_Hyland_Sealed_With_a_Kiss.html
http://www.4shared.com/file/32997054/8538afe3/David_Alexander_Winter_O_Lady_Mary.html
http://www.4shared.com/file/25305356/66ffc71a/David_Moreno_Tango_Gitano.html
http://www.4shared.com/file/25363001/2d81b2d9/Domenico_ModugnoDio_Come_Tiamo.html
http://www.4shared.com/file/25363016/aafe163b/Domenico_ModugnoTu_si_na_cosa_grande.html
http://www.4shared.com/file/25305354/88f1a636/Earl_Grant_The_End.html
http://www.4shared.com/file/29741966/669608fa/Elsa_Cuarta_Esta_noche.html
http://www.4shared.com/file/25363020/68b0e0cd/Faust_Lealli_A_Chi.html
http://www.4shared.com/file/25056462/13311475/Frankie_Laine_Jezebel.html
http://www.4shared.com/file/25363012/ad93d222/Gigliola_Cinguettinon_Ho_LEta.html
http://www.4shared.com/file/40856052/47114b27/Gino_PaoliE_pi_ti_amo.html
http://www.4shared.com/file/33734710/270e65f0/I_CamaleontiApplausi.html
http://www.4shared.com/file/73396790/10b5733e/Iva_ZanicchiVita.html
http://www.4shared.com/file/25363009/235a3aeb/Jack_Jones_If_You_Go_Away.html
http://www.4shared.com/file/29039131/e107fce3/Jo_AmarBarzelona.html
http://www.4shared.com/file/49182398/cc521491/Johny_DorelliLimmenaita.html
http://www.4shared.com/file/49179627/ec8302f0/Little_Tony__Bobby_SoloUna_Lacrima_Sul_Viso.html
http://www.4shared.com/file/32434629/54de9dba/Little_Tony_Cuore_Matto.html
http://www.4shared.com/file/25304270/4d40dff/Matt_Monro_Alguien_Canto__The_Music_Played_.html
http://www.4shared.com/file/30284684/e696caa8/Miranda_Martino_non_ho_pieta_.html
http://www.4shared.com/file/25363003/c38fd3f5/Moody_BluesNight_In_White_Satin.html
http://www.4shared.com/file/25305352/61920303/Neil_Sedaka_Adesso_No.html
http://www.4shared.com/file/25363005/2aec76c0/Neil_Sedaka_Oh_Carlol.html
http://www.4shared.com/file/25304274/3b9c9e6/Neil_Sedaka_You_mean_everyting_to_me_.html
http://www.4shared.com/file/25363032/9fa5b0a0/Nini_Rosso_Il_Silenzio.html
http://www.4shared.com/file/25305351/f89b52b9/Nini_Rosso_La_Ballata_Della_Tromba.html
http://www.4shared.com/file/33734711/50095566/Nino_De_MurciaEl_Cordobes.html
http://www.4shared.com/file/25363022/86be81e1/Nino_FerrerCEst_Irreparable.html
http://www.4shared.com/file/40856047/2e608ee9/Pat_BooneMai_Mai_VaLentina.html
http://www.4shared.com/file/25305350/8f9c622f/Paul_and_Paula_Hey_Paula_.html
http://www.4shared.com/file/25305349/ef5bebca/Paul_Anka_You_Are_My_Destiny.html
http://www.4shared.com/file/40858519/52bbe273/Pepino_Gagliardi_Innamorarmi_Di_Te.html
http://www.4shared.com/file/25363028/666b68ff/Peppino_Di_Capri_I_Te_Vurria_Vasa.html
http://www.4shared.com/file/73394588/aef8d6a8/Peppino_Di_CapriLet_Me_Cry.html
http://www.4shared.com/file/33734712/c90004dc/Peppino_Di_CapriRoberta.html
http://www.4shared.com/file/25305347/8e3c6cd/Peppino_Gagliardi_Tamo_e_tamero.html
http://www.4shared.com/file/25363030/71abd18c/Rita_Pavone_Cuore.html
http://www.4shared.com/file/73397746/f4c4cf23/Roberta_MazzoniUna_Sera_Con_La_Luna.html
http://www.4shared.com/file/36699498/c2f4e5ed/Rosy_Vitale_Tango_Del_Mare.html
http://www.4shared.com/file/40856050/a91f2a0b/Rosy_Vitale_Tu_Sina_Cosa_Grande.html
http://www.4shared.com/file/25279239/9272a737/The_Allisons_Are_you_sure.html
http://www.4shared.com/file/25304275/74bef970/The_Animals_Dont_Let_Me_Be_Misunderstood.html
http://www.4shared.com/file/25305345/e6eda7e1/The_Animals_House_of_the_Rising_Sun.html
http://www.4shared.com/file/25304276/edb7a8ca/The_Box_Tops_The_Letter.html
http://www.4shared.com/file/25363025/18da1442/The_Brothers_Four_The_Green_Leaves_of_Summer.html
http://www.4shared.com/file/73397105/d2c272f/The_Brothers_FourGreenfields.html
http://www.4shared.com/file/25305344/91ea9777/The_Fraternity_Brothers_Passion_Flower.html
http://www.4shared.com/file/25304272/eada6cd3/Tony_Bennett_Stranger_in_Paradise.html
http://www.4shared.com/file/25363033/e8a28036/Tony_Del_MonacoVita_Mia.html
http://www.4shared.com/file/25363008/545d0a7d/Wilma_GoichIn_Un_Fiore.html
http://www.4shared.com/file/73396267/f8238b9/Wilma_GoichNon_Pensare_A_Me.html
http://www.4shared.com/file/25305343/f8e02d4/Yardbirds_Still_Im_Sad.html

 منبع این مطلب : هم آواز
http://www.hamavaz.com

آدرس این مطلب :
http://www.hamavaz.com/article9656.html